KLITGAARDEN

           Sjælens velvære
                i klitterne


Hvis man har et emne, et projekt, lader det sig gøre at studere og forske i Klitgården Refugium, hvor også kunstnere kan udfolge sig inden for deres kategori. - Stedet er ypperligt! Et velvære for sjælen!
 Klitgaarden, som ligger lige syd for Skagen i klitterne ud mod Kattegat, blev i 1914 opført af den daværende Kong Christian den 10. som privat feriebolig for den kongelige familie.
 Klitgaarden er tegnet af en af datidens kendteste arkitekter, Ulrik Plesner, der har tegnet adskillige bygninger i Skagen og i København.
 Efter kongens død i 1947 blev Klitgaarden – eller Kongevillaen som den kaldtes af mange i Skagen – ofte benyttet af Dronning Alexandrine. Ved hendes død overtog Arveprins Knud Klitgaarden, som forblev i familiens eje indtil sommeren 1997, hvor arvingerne efter Arveprins Knud og Arveprinsesse Caroline Mathilde solgte ejendommen til Klitgaarden Fonden.
 Der var skræk for, at det historiske hus skulle ende som time-share lejligheder, men behjertede mennesker under anførsel af daværende kommunaldirektør Karen Krause gik i aktion, og i 2000 kunne huset efter en gennemgående restaurering åbne som refugium for kunstnere og forskere.

Klitgaarden Refugium.

Som kunstner kan man også få stillet et atelier til rådighed på Klitgaarden. Her er det billedkunstneren, Lone Villaume, med ting, hun har fundet på stranden og som skal sættes sammen til - kunst.

SOM BESØGENDE på Klitgaarden holder de fleste pauser indimellem. Og så er det oplagt at se sig omkring i nabolaget.
Skagen Kirke blev oprindeligt opført 1841 efter tegninger af overbygningsdirektør C.F. Hansen, uden at C.F. Hansen nogensinde selv havde besøgt byen. Og kirken var allerede fra starten alt for lille til byens meget religiøse befolkning, så mange måtte stå uden for kirken (i folkemunde kaldet Spurven) og høre gudstjenesterne.
Kirken blev senere ombygget og udvidet i 1909-10 af Ulrik Plesner og Thorvald Bindesbøll, hvorved bl.a. tårnet og det markante barokinspirerede spir kom til. C. F. Hansens interiør forblev uændret med hensyn til pulpituret, men derudover fik Thorvald Bindesbøll helt frie hænder. Kirken blev længere og højere (med balkon). De to søjler på hver side af alteret er af italiensk marmor, udført i Italien. Målene blev sendt til Italien i danske tommer, ca. 2,62 cm men blev her udført i engelske tommer, 2,54 cm.. Det manglende stykke blev, da fejltagelsen blev opdaget i Skagen, derfor udført i træ, bemalet som marmor og anbragt øverst på søjlerne, så disse kunne "nå" loftet.
Der er nu plads til 600 kirkegængere i Skagen Kirke.
Kirken blev i øvrigt bygget ca. 50 år efter nedlæggelsen af Sct. Laurentii Kirke (Den tilsandede Kirke). På kirkens ydermur - ved kirketårnet - findes en mindetavle i bronze, et relief, for omkomne redningsfolk ved briggen Daphne af Göteborgs forlis i 1862. Relieffet er udført af billedhuggeren Andreas Paulsen.

Skagen Kirke tager sig smukt ud.

Arkitekterne bag Skagen Kirkens indre har begået et scoop.

Den tilsandede kirke.

DANMARKS FØRSTE vippefyr med åben brændekurv blev opført i 1627.
De mange skibsforlis ved Skagens gren var den direkte årsag til, at fyret blev opført. Det skulle hjælpe med at lede skibsfarten fri af Grenen og det farlige rev derude.
Princippet for fyret var enkelt. Man vippede kurven ned til jorden, fyldte den med brændbart materiale og tændte op. Når fyret så blev vippet op, kunne den brændende kurv ses på lang afstand.

Vippefyret her øst for vejen fra Skagen til Grenen er en ægte kopi.

I KLITTERNE vest for Skagen by står tårnet af den gamle sognekirke, den middelalderlige Sct. Laurentius kirke, i dag kendt som ’Den tilsandede kirke’. I fire hundrede år samlede den menigheden, indtil sandflugten lagde sig hen over kirkevej og kirkegård og forfaldet satte ind, så man i 1795 så sig nødsaget til at ophøre med at holde gudstjeneste, og kirken blev lukket.
Sct. Laurentius var en prægtig kirke med et imponerende inventar, hvoraf nu kun alterets to svære malmlysestager er tilbage. De står på den ’ny’ kirkes, Skagen kirkes alter. Men under jordoverfladen gemmer sig endnu rester af kirkens fundamenter og gulv, samt en døbefont, der ikke - som det øvrige inventar – blev fjernet og solgt.
Laurentius er skytshelgen for denne og mange andre vesterlandske kirker. Han var de søfarendes og de fattiges beskytter og led martyrdøden på en rist. Denne genfindes i Skagen byvåben sammen med ordene ”Vort håb til Gud alene”, som ses over hovedindgangen til Skagen rådhus.
Ca. 400 m fra Den tilsandede kirke er der P-plads med legeplads, borde og bænke samt toiletter. I sommerperioden holdes der også åbent i en kiosk, hvorfra der sælges billetter til de, som måtte ønske at komme op i kirketårnet.

Hvad skiltet fortæller ......

DET GRÅ FYR er et af flere fyr i Skagen. En halv time efter solnedgang den 1. november 1858 blev lampen i Skagen Grå Fyr tændt for første gang. Den sandede Skagen Odde havde fået sit tredje fyr, der kunne hjælpe de søfarende med at holde kursen og komme sikkert i havn. Fyret, der er 46 m højt, er Danmarks næsthøjeste, kun overgået af Dueodde Fyr på Bornholm som er en meter højere. Skagen Fyr er tegnet af den danske arkitekt N.S. Nebelong og funderet med 429 lærkestolper á seks meters længde.
Ved fyret er der nu café og restaurant, og det siges, at man spiser godt.

DET FORTÆLLES, at farven, Skagen-gul, er markedsført som en gevinst for Skagen - og formentligt også for husejere selv. Andre har advaret mod den gule fare - altså den særlige gule facadekalk eller maling, som anvendt uden omtanke snarere bliver kliche end æstetik med indhold. Desuden er en stor del af de røde tage i Skagen forskallede, hvilket vil sige, at tagfladen er fuget ude fra - specielt de yderste tagsten og langs tagryggen.

I SKAGEN HAVN var der for år tilbage hundredevis af fiskerbåde. Også de mindre af slagsen. Nu er der ikke mange tilbage. Til gengæld ses der så enormt store fiskefartøjer.

Det nydelige gårdparti, der i dag rummer Natur- og Fødevarestyrelsen afdeling i Vendsyssel.

PEDER SEVERIN Krøyer, født i 1851 i Stavanger, Norge; død i 1909 i Skagen, var en norsk-dansk maler – og en af Skagensmalerne. Han voksede op hos sin moster i København. Onklen var den danske zoolog Henrik Nikolai Krøyer.
Initialerne P.S. stod for Peder Severin; han blev kaldt Søren af sine venner.[ Krøyers signatur var ofte S K. Hans værker er blandt de dyreste danske malerier på auktion.
Fra 1895 til 1909 benyttede han en gård som sommerhus. Den ligger i enden af Sanct Laurentii Vej i den sydvestlige del af Skagen by og er i dag centrum for Natur- og Fødevarestyrelsen Vendsyssel.
Krøyer har også tegnet Holger Drachmanns gravsted, dere ligger i klitterne tæt på Grenen.
Drachmann, digter, dramatiker, journalist og billedkunstner, elskede Skagen, og skagboerne holdt meget af ham. Han døde i 1908 i Hornbæk, Nordsjælland - og blev så fragtet til Skagen, hvor det hidtil største ligfølge fulgte ham til graven.

Drachmanns gravsted i klitterne ved Grenen.

UD FOR Skagen ligger der altid en del skibe for anker i Kattegat, mens de venter på nye opgaver. Her den 22. septemer 2020 kunne der tælles 13 fragtskibe og fire krydstogtskibe. Coronaen har jo betydet, at ingen ønsker at sejle på krydstogt. Og det er helt utroligt at tænke sig et krydstogtskib med en besætning på 400 ansatte, der ikke kan komme i land, og som bare venter og venter og venter i uger og måneder. Og der kan vel sagtens gå et år eller mere, før folk får lyst til at tage på sejltur igen.

DET MÅ lige med, at der lidt syd for Klitgaarden er et område, Vindvarre Mile, hvor man i heldigste fald kan finde en vild orkidé, Skagen-Hullæbe. Der blev set fire her i 2019. Og denne art er endemisk for Skagen Odde. Den findes ingen andre steder i verden.

Hertil er der naturligvis alle Skagens højt profilerede museer.

============================================================================================================