SONNING OG JANSONS

   Sonning-vinderen: Mariss Jansons


 En dirigent til forskel


Selvudslettende! Hele sjælen overladt til musikken! Det var, hvad man kunne konstatere i henhold til den lettisk-russiske dirigent, Mariss Jansons. Han blev ganske fortjent honoreret med Léonie Sonnings Musikpris 2018 foran Det Kgl. Kapel, efter at han havde dirigeret Gustav Mahlers Symfoni nr. 2 i C-mol, "Opstandelsessymfonien".
Jansons overlevede holocaust. Nu er han død - i Sct. Petersborg, 76 år.
Der var altid en dirigent til forskel, når Mariss Jansons stillede op til koncert og opera. Og så kom det an på orkesteret, hvordan helheden faldt ud. For selv med Jansons' ekspertise og formåen var der naturligvis en øvre grænse for resultatet. Og med Det Kgl. Kapel må det fastslås, at Jansons ramte toppen - uden at bommen var sat for højt.
Jansons' lille og spinkle fysik varslede konstant indsigt, - levende og spændstigt. Helt til det sidste viste han fortsat højde efter sin lange karriere. Sprødt og gennemsigtigt. Og bestemt ikke stramt. Diverse orkestre fik frie tøjler - og tog i lange passager udfordringerne op i krævende og indimellem voldsomme nodebilleder.
Overordnet var Jansons konstant en storartet vinder.


============================================================================================================