Orkidéer viser vej

          Orkidéer viser

         vejen på udflugt

Denne artikel/reportage er måske lidt for nørder. Folk, der er optaget af vilde planter - og i særdeleshed vilde orkidéer.

Danmark har 47 arter/underarter af vilde orkidéer, - nogen af dem overordentligt sjældne. Man kan benytte sig af nettet, Fugle&Natur, for nogenlunde at finde frem til, hvor orkidéerne blomstrer, og så lade dem være målet for, hvor udflugten skal gå hen på bestemte tider af sommerhalvåret.

Salep-Gøgeurt er kun kendt fra det sydøstlige Danmark - og har være i stor tilbagegang i de senere år. På en eng ud til vandet ved Bønsvig på halvøen Jungshoved var der for få år tilbage hundredevis af Salep-Gøgeurt, men de fleste er forsvundet. Man kan bl.a. også se arten på et beskedent overdrev, som man finder ved at benytte naturstien over for Fanefjord Kirke på Vestmøn - og ca. 200 meter mod vest. Den blomstrer fra begyndelsen af maj - og resten af måneden.

Hylde-Gøgeurt, Dactylorhiza sambucina

Hylde-Gøgeurt er en sjælden størrelse i Danmark. Man kan finde den flere steder på Bornholm. Men der er også en del forsamlet i det bakkede landskab ved Ordrup Næs i Nordvestsjælland.    Blomstringen indledes i begyndelsen af maj (eller sidste uge i april).

Salep-Gøgeurt, Anacamptis morio

Maj-Gøgeurt er ret almindelig i landet bortset fra Vest- og Nordjylland. Planten findes i fugtige områder med god næring, - enge, kær, rørsumpe. Den blomstrer i maj - til lidt ind i juni.

Maj-Gøgeurt, Dactylorhiza majalis

Maj-Gøgeurt, Dactylorhiza majalis, albino

Sværd-Skovlilje, Cephalanthera longifolia

Rød Skovlilje blomstrer i juni og juli. Den er knyttet til bøgeskove på kalkrig jord - og er meget sjælden. Den findes flere steder ved Møns Klint - og ellers kun i Allindelille Fredsskov på Midtsjælland og i Bjergeskov i Østhimmerland.

Rød Skovlilje, Cephanlanthera rubra

Sværd-Skovlilje er meget sjælden i Danmark. Den holder af kalkrig jord og vokser i skovbryn og ved skovveje. Den blomstrer sidst i maj og ind i juni. Med lidt god vilje kan man finde den ved kysten i skove øst for Vordingborg og også i Teglstrup Skov nord for Vordingborg. Og i Glumsø Østerskov.

Plettet Gøgeurt er ret almindelig i Nord- og Vestjylland og sjælden - til yderst sjælden i resten af landet. Den blomstrer frem til midten af juli fra sidst i juni. I Musse Mose på Lolland har man trods alt en af landets største forekomster af Plettet Gøgeurt. På Læsø er der f.eks. store bestande af Plettet Gøgeurt.

Plettet Gøgeurt, Dactylorhiza maculata

Skov-Hullæbe har et udseende, som mange nok forbinder med en "rigtig" orkidé. Man kan sagtens finde eksemplarer af arten, som ser meget anderledes en billedets eksemplar. Skov-Hullæbe er ikke almindelig mod nordvest - men ellers let at støde på. Og den har det med at slå sig ned ret hurtigt i nyskabte biotoper. F.eks. har den invaderet Stege Skov, som er en meget ung skov. Den blomstrer i juli og et stykke ind i august.

Skov-Hullæbe, Epipactis helleborine

Horndrager er utrolig sjælden i Danmark, hvor den kun findes i Jydelejet ved Møns Klint. Her kan man endog være heldig at finde den i en helt hvid udgave (albino). Den findes i blomst gennem juli - samt lidt før og lidt efter.

Horndrager, Anacamptis pyramidalis

Hjertelæbe er en beskeden lille, lysegrøn sag, som kan være vanskelig at finde, - også fordi den er blevet sjælden efter tidligere at have været fundet mange steder i landet. Nu skal man specielt lede efter den i Vestjylland i moser og fattigkær. Den blomstrer i juli - og lidt ind i august. Den kan bl.a. findes på Rømø - ikke langt fra Kongsmark.

Hjertelæbe, Hammarbya paludosa

Hollandsk Hullæbe foretrækker udelukkende klitlandskaber, og derfor skal man møde den i Nord- og Vestjylland. Den blomstrer i juli og august, og en mægtig forekomst findes i plantagen umiddelbart syd for Rubjerg Knude ved Lønstrup.

Hollandsk Hullæbe, Epipactis heleborine, neerlandica

Tætblomstret Hullæbe er kræsen og foretrækker bøgeskove på plastisk ler - og vokser gerne ved skovveje, hvor leret ligger i jordens overflade. Således skal den findes i Østjylland og i en skov syd for Jyderup på Vestsjælland samt på Østfalster syd for Hesnæs. Den blomstrer i august.

Tætblomstret Hullæbe, Epipactis purpurata

=========================================================================


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------