NATUREN - RIGDOM OG SKØNHED - II

                NATUREN
                                 skønhed og rigdom


                                                   Orkidéer II


I 1980 lærte jeg Niels Faurholdt at kende. Som journalist lavede jeg nogle artikler med ham. Han var blandt de ypperste botanikere i Danmark overhovedet. Ikke mindst forvaltede han de vilde orkidéer i Storstrøms Amt, som det hed den gang. Og på Møn, hvor der findes 18-20 forskellige orkidé-arter, var der ikke den afkrog, han ikke kendte. Hans mægtige viden kom også til at folde sig ud i den bog, han blev medforfatter til, "Danmarks vilde orkidéer" - i parløb med Henrik Ærenlund Pedersen.
Faurholdt tog mig med til Ulvshale på Møn, hvor han viste mig den sjældne Koralrod, - otte af slagsen. Jeg har flere gange de seneste år ledt efter planten på Ulvshale. Uden held.
Faurholdt røbede også et hemmeligt voksested med arten, Pukkellæbe, på Møns Klint, hvor den forekommer i et af faldene mod Østersøen. Ellers optræder den mest på fugtige steder som ekstremrigkær.
Også i 1980 mødte jeg geologen, Palle Gravesen, ved et foredrag om planter, som han også vidste en masse om. Og han viste mig efterfølgende Koralrod ved Sandskreds Fald i Møns Klinteskov.

Pukkellæbe (Hermínium monórchis)

    Salepgøgeurt


Gravesen fortalte mig ligeledes, hvordan jeg på halvøen Jungshoved mellem Kalvehave og Præstø på en eng i Store Hestehave ved Bønsvig kunne finde den interessante Salepgøgeurt. Og her så jeg flere hundrede Salepgøgeurt. I dag er der kun ganske få tilbage på stedet.
Senere erfarede jeg som redaktør på Møn, at elever fra øens naturhøjskole havde fundet Salepgøgeurt på en eng, som man når frem til ved at gå 200-300 meter over en mark over for Fanefjord Kirke på Vestmøn. Her er der også kun få tilbage.
Man kan f.eks. også finde Salepgøgeurt i Eskebjerg Vesterlyng på Nordvestsjælland.

Salepgøgeurt (Anacámptis morio)

    Koralrod - igenBotanisk set havde jeg det dårligt med ikke at have set Koralrod i flere år. Men her i juni rygtedes det, at der var fundet Koralrod (som ellers foretrækker fugtige krat) ved Møns Klint. Jeg ilede afsted til klinten og fandt tre Koralrod - dog ikke i blomst - men med frø/frugt.
Så opdagede jeg, at biologen, Ane Kirstine Brunbjerg, forsker ved Aarhus Universitet, havde fundet Koralrod i Østerild Plantage øst for Thisted i et fugtigt krat - vanskeligt at finde. Hun var meget imødekommende og guidede mig via telefon ind i krattet, og langt om længe fandt jeg seks eksemplarer. En stor dag i mit liv!

Koralrod (Corallorhíza trífida) frugt/frø - Planten virker nok kedelig men kan vise vej næste år, når den er i blomst. (Østerild Plantage)

Koralrod (Corallorhíza trífida)

                                                 Hvid Sækspore


I de seneste år, hvor jeg udelukkende har koncentreret mig om at finde frem til vilde, danske orkidéer blandt vilde planter, besluttede jeg for få år siden at jeg ville finde alle 47 arter og underarter. Koste hvad det koste ville.
 Ved indgangen til orkidéåret i år, 2020, manglede jeg at opleve tre arter. Bakke-Gøgeurt, Hvid Sækspore og Knælæbe (men også Ridder-Gøgeurt, der forsvandt i 1989 fra Assens i Østjylland, fordi dens eneste voksested i landet blev planeret til en industrigrund. Men den siges at være set et enkelt sted på Amager ved DR-byen i år).
 Bakke-Gøgeurt søgte jeg ved Gl. Skørping i Himmerland sammen med flere andre botanikere - uden at finde den - øv!
Knælæbe er nærmest umulig at finde. Den kræver kalkrig, fugtig muldbund i bøgeskove og blomstrer efter alt at dømme slet ikke hvert år. Den blev sidst set i Allindelille Fredskov i 1985, 1986, 2000 og 2006 og i Møns Klinteskov i 1948 og 1976. Og hvor skal man begynde at lede i en stor skov? Det virker nærmest umuligt.
 Så er der Hvid Sækspore. Den er på det seneste set tre steder i Jylland, ganske få-tallige. To af stederne var den ikke at finde i år. Men jeg gravede og gravede efter personer, der kunne give oplysninger om det tredje voksested med denne meget sjældne orkidé. Jeg fik kontakt til forskellige "hemmelige" personer i Vejle Kommune, og de ledte mig videre til en meget vidende botaniker. Han indvilgede i at møde mig, og den 2. juli om morgenen satte jeg kursen fra Møn mod Egtved. Derpå førte botanikeren mig forbi et par el-hegn og hen til en grøn skråning, og her stod en enkelt Hvid Sækspore, der var ved at afblomstre. Men alligevel! En herlig dag. Jeg var hjemme hen på eftermiddagen. En tur til ca. 1.000 kr. plus to flasker god rødvin til botanikeren. Men det var det hele værd - og mere til. Og således kun en eneste Hvid Sækspore i Danmark i år.

============================================================================================================

Hvid Sækspore (Pseudórchis álbida)............................................................................................